I Beg to Differ – Prinsjesdag

  •  

I Beg to Differ is weer terug, met een nieuw debatprogramma op iedere 3e dinsdag van de maand i.s.m. Orisun Studio. Het nieuwe seizoen start op 21 september met de meest bekende 3e dinsdag van het jaar: Prinsjesdag. Op deze dag worden tijdens de troonrede de plannen van de Eerste en Tweede kamer uitgesproken. We richten ons deze avond op de staat van de kunstsector en komende cultuurplannen en -budgetten, ingezoomd op Den Haag.

In Den Haag wordt per hoofd onder het nationale gemiddelde besteed aan kunst en cultuur. Hierop verscheen in Den Haag Centraal op 24 juni 2021 het artikel Haagse cultuur in geldnood waarin een verzoek wordt gedaan om jaarlijks 18,8 miljoen euro meer aan cultuur te besteden. Gewezen wordt ook op het zwakke middenkader: de startende kunstenaars en de kleinere kunstinstellingen zijn de dupe door de tekorten en het daarnaast moeten voldoen aan Fair Practice code.

Welke plannen hebben verschillende partijen voor de kunst en cultuur sector en hoe kijkt het zogenoemde ‘zwakke middenkader’ hiernaar? Hoe definieert men het middenkader en waar is behoefte aan? Wie worden om advies gevraagd? Wat zijn de consequenties van de tekorten, ontstaat meer samenwerking of concurrentie? En wat betekent dit voor jongeren en jongeren cultuur in de stad Den Haag? Waar zet het college van B&W op in?

Op deze vragen en meer gaan we in op 21 september met ons panel. Heb je vragen voor onze sprekers of over het onderwerp? Mail ons je vragen: ibegtodiffer@nestruimte.nl

Datum: Dinsdag 21 september
Tijd: 20:00 – 21:30 uur
Locatie: Zaal 3
Voertaal: Nederlands

Hier vind je alle evenementen, tentoonstellingen, talks, workshops en performances die Nest organiseert.

2024