Wil je graag iets bijdragen aan het mogelijk maken van het programma van Nest? Dat kan!

Nest is een non-commerciële organisatie die haar best doet een wezenlijke bijdrage te leveren aan het culturele klimaat in Nederland. Nest wil tentoonstellingen met hoge inhoudelijke kwaliteit maken, kunstenaars ondersteunen bij het maken en presenteren van hun werk en een zo breed mogelijk publiek in contact brengen met dat werk.

Hecht u waarde aan het tentoonstellingsprogramma en de bijdrage die de insteek van Nest levert aan het beeldende kunst-landschap in Nederland? Word dan Nestor. Deze vriendendienst geeft Nest een steuntje in de rug. Met uw steun maakt u het ook makkelijker voor Nest om andere inkomsten te genereren.

Als Nestor steun je ons, word je uitgenodigd voor speciale evenementen en we houden je natuurlijk op de hoogte van het laatste nieuws. Daarnaast ontvangt u onze grote dankbaarheid en zetten wij ons in om mede met uw donatie een stevige bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de beeldende kunst in Nederland.

Nest heeft een culturele ANBI-status, waardoor u tot 125% van uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte.De nieuwe Geefwet zorgt er voor dat giften aan Culturele ANBI’s met 25% verhoogd mogen worden tot een maximum aan schenkingen van €5.000 per jaar. U kunt Nest steunen via een eenmalige of een periodieke gift.

Eenmalige gift

Een eenmalige gift aan het Nest kan op uw fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw inkomen. Als meer dan 1% (de drempel) van het inkomen aan goede doelen is besteed, is het gedeelte daarboven fiscaal aftrekbaar, tot een maximum van 10% van uw inkomen. Meerdere giften in een jaar aan verschillende ANBI-instellingen kunnen bij elkaar worden opgeteld.
Je kan het formulier om je als Nestor aan Nest (eenmalige of periodiek) te verbinden onder aan deze pagina downloaden, invullen en versturen naar nestors@nestruimte.nl.

Periodieke gift

Bij een periodieke gift doneer je een jaarlijks bedrag. Je mag zelf bepalen of je het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat je het in 1 keer betaalt, maar je moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de culturele ANBI. Dit bedrag moet minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt. De gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander. Je moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of je de uitkeringen laat stoppen bij je eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.
Het formulier om je als Nestor aan Nest te verbinden is hier te downloaden.

Nest heeft een ANBI-status. Meer informatie over een algemeen nut beogende instelling, giften en belastingaftrek vindt je hier.

Uw steun is niet zonder beloning, want je kunt tot 125% van uw donatie aftrekken van uw belastingaangifte. Nest (Stichting Nest Foundation) is namelijk door de Belastingdienst aangewezen als een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De nieuwe Geefwet zorgt er voor dat giften aan Culturele ANBI’s met 25% verhoogd mogen worden tot een maximum aan schenkingen van €5.000 per jaar.

Zo kan een gift aan Nest niet alleen financieel aantrekkelijk zijn voor Nest, maar ook voor jezelf, want je kunt meer aftrekken van de belastingen dan u doneert.

Doneer je meer dan €5.000 dan kan het resterende bedrag nog steeds voor het reguliere percentage van 100% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Ook fijn is dat de voordelen van de Geefwet gelden voor alle belastingplichtigen, dus zowel particulieren als bedrijven kunnen profiteren.

Nest legt op deze pagina’s uit hoe het in zijn werk gaat voor eenmalige en periodieke giften, maar mocht je nog meer informatie willen dan vind je die op de website van de Belastingdienst. Duizelt het af en toe een beetje, dan geeft onze boekhouder graag onafhankelijk en vertrouwelijk advies.

Gegevens

Wil je een gift doen aan Nest dan heb je er natuurlijk recht op te weten aan wie en voor wat je geeft. Hieronder vind je de benodigde informatie

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) of het fiscaal nummer van Nest is 819746691
Het KVK (Kamer van Koophandel) nummer van Nest is 27323575.

Ons bezoekadres is op De Constant Rebecqueplein 20b, 2518 RA in Den Haag en dat is ook ons postadres.

De raad van toezicht bestaat uit
  • Voorzitter

    Susan Gloudemans

  • Barend Santen

  • Renée Jongejan

Het bestuur draagt volledig onbezoldigd bij aan het welslagen van Nest. Nest volgt arbeidsvoorwaarden, afgeleid van die van de gemeente Den Haag. Nest kent geen salarissen die openbaar moeten worden gemaakt, in het kader van de Wet Openbaarmaking Publiek gefinancierde Topinkomens (WOPT).